Láska začíná péčí o ty nejbližší, ty doma

Matka Tereza

Tyto webové stránky jsou vytvořeny pro pomoc a podporu lidí s onemocněním demencí a lidí, kteří o ně pečují. Najdete zde informace, které jsou podstatné pro zajištění péče a důstojného života člověka nemocného demencí. Jedním z cílů webu je podpora neformální péče v domácím prostředí, kdy jednou z hlavních překážek může být nedostatek informací.

Úvodní slovo o projektu


Do konce roku 2023 realizuje Charita Ostrava ve spolupráci s partnery projekt podpořený z programu Fondu EHP a Norska - Zdraví a programové oblasti 6 – Evropské výzvy veřejného zdraví: Zlepšení prevence a snížení nerovnosti ve zdraví. Podpořený projekt nese název: „Život s demencí – zvýšení informovanosti o rizicích, příznacích, časné detekci, možnostech prevence a léčby Alzheimerovy a jiných typů demence“ s reg. číslem ZD-MGS2-007.

Účelem projektu je posílení opatření na podporu prevence demence prostřednictvím realizace vzdělávacích a podpůrných aktivit pro neformální pečovatele a zvýšení povědomí o demenci u široké veřejnosti. Projekt řeší problematiku specifické péče o osoby trpící Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence a jejich dopad na neformální pečovatele.

Aktuality

Podpůrná skupina pro pečující osoby

Podpůrná skupina pro pečující osoby

Podpůrná skupina vzniká za účelem pomoci pečujícím osobám, kteří se často ocitají na hranici svých psychických i fyzických možností. Skupinu vedou zkušení...

Tvorba webových stránek: Webklient