Testy paměti

SamostatnÁ stránkA s testy na http://www.nudz.cz/adcentrum/testy.html

Test hodin

Test hodin je jednoduchou zkouškou v diagnostice prvního kontaktu (je součástí ACE-R i MoCA testu). Zadání: „Nakreslete ciferník hodin se všemi číslicemi a ručičky nastavte na 11 hodin a 10 minut.“ (viz obrázek)


ACE - R (Addenbrookský kognitivní test)

slouží k podrobnějšímu zjištění kognitivního profilu, k přesnější diferenciální diagnostice kognitivních poruch a demencí. Výsledkem je nejen celkové skóre kognitivních funkcí, ale i zhodnocení kognitivních domén (pozornost a orientace, paměť, slovní produkce, jazyk a zrakově-prostorové schopnosti). Administrace 12-30 minut, 6 stran záznamových archů, 26 úkolů na 5 kognitivních domén, nový fenomén: i když je MMSE normální (29-30 bodů), tímto testem se přesto dokáže již zachytit zjevná kognitivní porucha. 


MMSE (Mini-Mental State Examination)

je nejpoužívanější metodou ke zjištění celkových kognitivních funkcí a k záchytu demence s určením míry postižení. Test zahrnuje celkově 10 subtestů, které hodnotí orientaci pacienta v čase a prostoru, krátkodobou paměť, početní schopnosti, pozornost, čtení, psaní, řeč a konstrukčně-praktické dovednosti. Test dobře odliší středně těžkou demenci od normálního stárnutí. Administrace cca  5-10 minut.

Výsledek 28 a více bodů v MMSE spolu s bezchybným provedením testu hodin anebo 88 a více bodů v ACE-R většinou vyloučí diagnózu demence. Skóre MMSE pod 24 (respektive 27 u lidí s vyšším vzděláním) a pod 82 (88) v ACE-R ukazuje na riziko demence.

 

Další informace a testy (např. MoCA Montrealský kognitivní test)  na www.nudz.cz/adcentrum.