Pro odborníky

Užitečné INFORMACE A TESTY NA WWW.NUDZ.CZ/ADCENTRUM

Testy jsou rozděleny podle časové náročnosti do tří skupin. Na odkazu http://www.nudz.cz/adcentrum/testy.html se po kliknutí dostanete na samostatnou stránku s těmito testy:

A) Velmi krátké kognitivní zkoušky (do 5 minut):

 • Test kreslení hodin (TKH)
 • Testy slovní produkce (TSP, SP)
 • Pětičárový test obrazcové produkce (ČAPR)
 • Pětibodový test obrazcové produkce (BOPR)

B) Krátké kognitivní testy (do 30 minut):

 • Montrealský kognitivní test (MoCA-CZ1)
 • Sedmiminutový screeningový test (7MST)
 • Addenbrookský kognitivní test (ACE nebo ACE-CZ )
 • Mini-Mental State Examination (MMSE)
 • Soubor jednoznačných obrázků

Tyto zkoušky (A) a testy (B) jsou určeny pro odbornou veřejnost (lékaře, psychology, sociální pracovníky, studenty apod.)

C) Psychodiagnostické metody (pouze pro psychology)

 • Reyův paměťový test učení (RAVLT)
 • Test kreslení Reyova-Osterriethova komplexního obrazce (RCFT)
 • Bentonův vizuálně retenční test (BVRT)
 • Test cesty (TMT)
 • Wechslerova inteligenční škála pro dospělé (WAIS-III)

Další informace a testY jsou dostupné na www.nudz.cz/adcentrum


(Zdroj: AD centrum, NUDZ)