Kontakty

nadace Život s demencí

Na poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1

nadace@zivotsdemenci.cz

www.zivotsdemenci.cz

Identifikační údaje: IČ 03643905, Spis. značka N 1183

Číslo účtu: 2110 985698/2700

 

Výkonný ředitel: Ing. Zdeněk Kloubek 

kloubek@zivotsdemenci.cz 

725 499 999

 

PR manager a kontakt pro novináře: Bc. Hana Raiskubová

raiskubova@zivotsdemenci.cz 

723 726 299

 

Lektor a konzultace pro rodiny: Pavla Hýblová

hyblova@zivotsdemenci.cz 

725 444 200

 

Projektová manažerka: Tereza Fajsková, DiS.

fajksova@zivotsdemenci.cz 

 

Projektová manažerka: Mgr. Veronika Procházková

prochazkova@zivotsdemenci.cz 

 

Marketingová manažerka: Mgr. Kateřina Janíčková

janickova@zivotsdemenci.cz 

724 626 216