Kdo jsme

nadace Život s demencí podporuje prevenci, léčbu a kvalitní péči o lidi s Alzheimerovou chorobou A DEMENCÍ

 • Právní forma: Život s demencí je nadace se sídlem: Na poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1

  Založená dne 8.11.2014, Lattner Investments Limited London EC3V 0BT, 40 Gracechurch Street , Spojené království Velké Británie a Severního Irska

  Registrována je od 15.12.2014 pod Spis.značkou N 1183,  IČ 03643905

 • Správní rada je složena z předsedy správní rady, Ing. Zdeňkem Kloubkem 

  Členové správní rady jsou Mgr.Veronika Procházková a Pavla Hýblová

 • Hospodaření, skladba vynaložených prostředků Nadace:

  Poskytnuté nadační příspěvky 43 %

  Vlastní programy Nadace 38%

  Fundraising, PR a péče o dárce 5%

  Náklady kampaně 1%

  Provozní náklady Nadace 9%

 • Výroční zprávy


Účel nadace

 • podpora kvalitní péče o seniory postižené Alzheimerovou chorobou a dalšími onemocněními spojenými s kognitivní poruchou
 • rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována
 • přispívání na opravy, úpravy či rekonstrukce objektů domovů seniorů za účelem  zlepšení a zkvalitnění služeb
 • podpora zachování kvality života seniorů a jejich aktivní účasti na životě
 • poskytování příspěvku na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu.

Oblasti podpory

 • edukační a osvětová činnosti zaměřená na prevenci a léčbu Alzheimerovy choroby 
 • podpora výzkumu a vzdělávání odborníků zejména v oblasti neurologie a psychiatrie, včetně zahraničních stáží a studijních pobytů, pořádání národních seminářů
 • 24 hod sociální poradenství lidem s Alzheimerovou chorobou nebo jejich blízkým 
 • spolupráce s odbornými společnostmi

Odborná spolupráce

Nadace Život s demencí spolupracuje s významnými českými neurologickými i psychiatrickými pracovišti. Vážíme si toho, že odbornou pomoc a poradenství můžeme poskytovat také prostřednictvím našich partnerů. Jsou jimi zejména AD centrum jako jedno z pracovišť Národního ústavu duševního zdraví v oblasti neurologie a Clinterap v oblasti psychiatrie. 

Na těchto webových stránkách naleznete kontakty na odborné lékaře, kteří Vám nebo Vašim blízkým pomohou, pokud máte podezření nebo již přímo diagnostikovanou Alzheimerovu chorobu či demenci: 

 • www.nudz.cz/adcentrum Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu Azheimerovy nemoci,

  adresa: Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany

  tel. 283 088 161

 • www.clinterap.cz Psychiatrické, neurologické a psychologické ambulance v Praze a středočeských městech, adresa: Počernická 1427/16, 100 00, Praha 10 Strašnice, tel.: 222 510 607

Dále navazujeme spolupráci s praktickými lékaři a psychiatry v Čechách i na Moravě. Jejich ordinace jsou označeny samolepkou nadace Život s demencí s webovými stránkami a kontaktem na nadaci.


Programy / Projekty

Aktuální projekty

 • Semináře pro praktické lékaře 
 • Semináře pro středně zdravotnický personál 
 • Semináře pro sociální pracovníky v oblasti poskytování služeb v péči o lidi s Alzheimerovou chorobou

Připravované projekty

 • Edukační materiály pro rodiny a odborníky 
 • Osvětová kampaň "Nejste na to sami"
 • Aktivizační programy s cílem co nejdéle udržet kvalitní a aktivní život
 • Podpora výzkumu a vzdělávání v oblasti kognitivních poruch, demence, Alzheimerovy choroby

Granty

V současné době má nadace Život s demencí v řešení grantové projekty na Ministerstvu práce a sociálních věcí či u pražské pobočky mezinárodní farmaceutické společnosti Phizer.


Dárci

Zlatnictví L&T, Svatební salon Rosalie a zlatnictví Hýbl


Podpořili jsme

přednáškové bloky pro zdravotnický personál a sociální pracovníky v zařízeních Anavita, a.s.v Šanově, Praze, Terezíně a Modřicích, specializovaných na Alzheimerovu chorobu a demenci.